Elukestva õppijana ja pikaajalise koolitajana  soovin jagada oma praktilist kogemust inimeste ja protsesside juhina. Ärijuhtimise magistrina (MBA) olen arendanud nii era- kui äriklientidele suunatud teenuseid ning valmistanud teenindajaid ette nende teenuste müügiks. Terviseteaduste magistrina lisan oma treeningpäevadesse kunstiteraapia tehnikaid. 
  • meeskonna loomine ja elukaar, 
  • muudatuste juhtimine, 
  • kommunikatsioon ja selle juhtimine,
  • motivatsioon ja selle diagnoosimine,
  • põhiväärtused,
  • pidev eneseareng.
need on teemad, millega võib alati minu poole pöörduda. Täpsema koolitusvajaduse väljaselgitamiseks kasutan arendava juhtimise ehk kootsingu tehnikaid ning loovuse ja eneseväljenduse avamiseks loovteraapia erinevaid meetodeid.